begeleider LeukOmteLerenLeukOmteLeren werkt op basis van de betrokkenheid van een grote groep vaste vrijwilligers. Onze vrijwilligers zijn mensen die een bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van het kind vanuit allerlei invalshoeken. Een blik, een schouderklop, een woord. Mensen die een gesprek aangaan met kinderen om ze te laten merken dat ze mogelijkheden hebben om keuzes te maken. Vrijwilligers die oog hebben voor het te ontwikkelen talent van kinderen. Vrijwilligers die zien wat er op een zondagmiddag gedaan kan worden op organisatorisch vlak en graag de handen uit de mouwen steken.

De begeleider is op jaarbasis gemiddeld vijf zondagen actief betrokken. Iedere zondag zijn er twee a drie begeleiders per groep aanwezig om waar nodig de kinderen te assisteren bij het uitvoeren van het lesprogramma. Zij zijn er voor de kinderen en moeten in staat zijn om kinderen te motiveren en te prikkelen ter ontplooiing van hun talenten, ambities en zelfvertrouwen. De begeleiders kunnen de voorkeur uitspreken voor het werken met eerstejaars of tweedejaars.

Niet iedere vrijwilliger heeft ervaring in het werken met kinderen. Dit betekent echter niet dat deze vrijwilligers niet de kwaliteiten in zich hebben om als begeleider aan de slag te gaan. We nodigen iedereen die ambitie heeft om begeleider bij LeukOmteLeren te worden, dan ook van harte uit zich aan te melden. Dat kan middels het sturen van een email aan info@leukomteleren.nl of door contact op te nemen met Channa Woudenberg.

Naar aanleiding van een aanmelding, maken we kennis met de potentiële vrijwilliger. In dit intakegesprek bespreken we de verwachtingen van de potentiële vrijwilliger en van LeukOmteLeren en verkennen we de mogelijkheden tot begeleider worden. Hierna volgt eventueel het proefdraaien op een zondagmiddag. Vervolgens vindt en vervolggesprek plaats waarin we bespreken of de vrijwilliger als vaste begeleider mee zal gaan draaien.

Begeleiders kunnen vanuit LeukOmteLeren rekenen op ondersteuning tijdens de zondagen door een jaarcoördinator. Daarnaast bieden we trainingsavonden aan waarop we met alle vrijwilligers een training volgen gericht op het omgaan met de kinderen.