LeukOmteLeren is voor jongeren tussen de 10-14 jaar die:

  • in groep 7 en 8 van onderstaande scholen zitten
  • in het eerste jaar van het voortgezet onderwijs zitten

De jongeren van groep 7 kunnen zich elk jaar na een presentatie op school in september aanmelden voor deelname. Doorgaans hebben we meer aanmeldingen dan plaats. We moeten dus een selectie maken.

De jongeren die worden uitgenodigd om deel te nemen:

  • hebben mogelijkheden in zich om zich te ontwikkelen
  • zijn leergierig
  • hebben een intrinsieke motivatie om te leren

Het maximaal aantal deelnemers per groep is 24.

Leerlingen van de volgende scholen kunnen zich aanmelden:

Flores scholen
Da Vinci
Expeditie, De
Grootschool, Hugo de
Jongleren, Het
Klinket, Het
Klimboom, IKC De
Lingelaar, De
Monchy, De
Mozaïek, Het (2x)
Parkschool, De
Sterrenkring, De
Werf, KC De
Witte Vlinder, BS de

Delta Scholen
Johannesschool
Kringloop, De
Kunstrijk, Het
Laarakker, De
Laarhorst, De
Margarethaschool
Ommelander, De
Pastoor van Arsschool
Paulusschool
Pieter de Jongschool, loc Pythagoras
Pieter d Jong, loc Kempenaer

Eénpitters
Ibn-i Sinaschool