LeukOmteLeren is voor jongeren tussen de 10-14 jaar die:

 • in groep 7 en 8 van onderstaande scholen zitten
 • in het eerste jaar van het voortgezet onderwijs zitten

De jongeren van groep 7 kunnen zich elk jaar na een presentatie op school in september aanmelden voor deelname. Doorgaans hebben we meer aanmeldingen dan plaats. We moeten dus een selectie maken.

De jongeren die worden uitgenodigd om deel te nemen:

 • hebben mogelijkheden in zich om zich te ontwikkelen
 • zijn leergierig
 • hebben een intrinsieke motivatie om te leren

Het maximaal aantal deelnemers per groep is 24.

Leerlingen van de volgende scholen kunnen zich aanmelden:
 • Monchyschool 
 • De Witte Vlinder
 • Parkschool
 • Het Mozaiek Eimerssingel
 • Het Mozaiek Zwanebloemlaan
 • Hugo de Grootschool
 • Ibn-i Sina school
 • Johannesschool
 • Het Kunstrijk
 • De Werf
 • Pastoor van Arsschool
 • Paulusschool
 • St. Margarethaschool