Het idee om een weekendschool op te richten, ontstond in 2004. In navolging van de IMC weekendschool in Amsterdam wilde men in Arnhem op geheel eigen wijze een soortgelijk initiatief ontwikkelen, passend binnen de Arnhemse maatschappelijke betrokkenheid en vanuit een eigen visie op organisatie en inhoud. De initiatiefnemers, Hilbert de Goede (Projectmanagement en organisatieadvies), Henk Berg (KPMG/OKA), Gerda Geurtsen (De Arnhemse Uitdaging, stichting Rijnstad) en Pim Jorritsma (Openbaar scholenbestuur primair onderwijs De Basis) zijn op dat moment geen onbekenden in Arnhem en leggen succesvolle verbindingen met de woningbouwcorporaties, het bedrijfsleven, de gemeente en de onderwijsinstellingen om het initiatief vorm te kunnen geven.

In 2005 is een eerste groep kinderen samen met een aantal enthousiaste vrijwilligers gaan pionieren. De eerste resultaten waren positief: de kinderen en vrijwilligers raakten geïnspireerd en alle betrokkenen waren het eens: de Arnhemse Weekendschool moest een feit worden. Er werden medewerkers aangesteld om de weekendschool door te ontwikkelen.