De Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties (VN) of Duurzame Ontwikkelingsdoelen – de opvolgers van de millenniumdoelen – moeten in 2020 een eind maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering.

De doelstelling van Stichting LeukOmteLeren Weekendschool Arnhem sluit nadrukkelijk aan bij twee van deze doelen:

SDG 4. Kwaliteitsonderwijs

Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen

Dit doel richt zich op zowel primair- als secundair- als tertiair onderwijs. Hoewel in Nederland de meeste kinderen de basisschool en middelbare school afmaken, is de toegang tot betaalbaar beroeps-, technisch- en hoger onderwijs nog niet voor iedereen even vanzelfsprekend. Dit doel vraagt ook aandacht voor de kwaliteit van onderwijs. De VN beschrijft dat er hiervoor meer aandacht moet komen:
– scholieren moeten kennis en vaardigheden opdoen over duurzame ontwikkeling, duurzame levensstijlen, mensenrechten en gelijkheid tussen mannen en vrouwen.
– scholen moeten een cultuur van vrede, geweldloosheid, diversiteit en mondiaal burgerschap promoten.
Met onze gastdocenten zoeken we nadrukkelijk naar de aansluiting met dit doel. Dat onze klassen divers zijn en dat onze leerlingen – mede door de thema’s en vorm van sommige lessen – met elkaar of hun buddy de dialoog opzoeken, dragen enorm bij aan dit doel.

SDG 10. Ongelijkheid verminderen

Dring ongelijkheid in en tussen landen terug

Economische groei moet inclusief zijn. Iedereen moet erbij betrokken zijn. Iedereen moet gelijke kansen hebben en betrokken worden bij alle sociale, economische en politieke aspecten van de maatschappij. De school biedt kinderen perspectieven die ze in hun eigen leefomgeving niet of nauwelijks krijgen aangeboden. De contacten met gastdocenten en buddy’s geeft ze ook een opening tot het creëren van een netwerk waar ze in de toekomst op kunnen vertrouwen. De school geeft een aanzet om armoede te bestrijden, talenten en vaardigheden te (leren) ontdekken en die te durven uitdragen. De leerlingen zijn waardevolle ambassadeurs en vervullen vaak op hun reguliere school en in het gezin een voorbeeldrol. Voor meer informatie over deze SDG, kijk op https://www.sdgnederland.nl/sdgs/doel-10-minder-ongelijkheid/