Stichting LeukOmteLeren, Weekendschool Arnhem

Bezoekadres Postadres
Volkshuisvesting Arnhem Onderwijshuis Arnhem
Kadestraat 1 Beverweerdlaan 3
6811 CA Arnhem 6825 AE Arnhem
   
Mail algemeen info@leukomteleren.nl
Kamer van Koophandel 09159763
Fiscaal nummer 8158.43.367
Bankrekeningnummer NL88RABO0128448199
Penningmeester Jeroen Daams
   
Jaarcoördinator eerstejaars Laura Reuvers
Jaarcoördinator tweedejaars Kate Donkor
Jaarcoördinator derdejaars

Michelle Pouwels

Aya El Malki

Projectleider Anky van Alst