Stichting LeukOmteLeren, Weekendschool Arnhem

Bezoekadres Postadres
Volkshuisvesting Arnhem Onderwijshuis Arnhem
Kadestraat 1 Beverweerdlaan 3
6811 CA Arnhem 6825 AE Arnhem
   
Mail algemeen info@leukomteleren.nl
Kamer van Koophandel 09159763
Fiscaal nummer 8158.43.367
Bankrekeningnummer NL88RABO0128448199
Penningmeester Jeroen Daams
   
Jaarcoördinator eerstejaars Laura Reuvers
Jaarcoördinator tweedejaars Ab van der Woude
Jaarcoördinator derdejaars Michelle Pouwels
Projectleider Anky van Alst