Stichting LeukOmteLeren, Weekendschool Arnhem

Bezoekadres Postadres
Volkshuisvesting Arnhem Onderwijshuis Arnhem
Kadestraat 1 Beverweerdlaan 3
6811 CA Arnhem 6825 AE Arnhem
Mail algemeen info@leukomteleren.nl
Kamer van Koophandel 09159763
Fiscaal nummer 8158.43.367
Bankrekeningnummer NL88RABO0128448199
Penningmeester Peter Burgers
Jaarcoördinator tweedejaars Laura Jeurissen
Jaarcoördinator eerstejaars Tess Assen
Jaarcoördinator derdejaars Tess Assen
Programmamanager/ Channa Woudenberg
vertrouwenspersoon 06-43205252