Stichting LeukOmteLeren, Weekendschool Arnhem

​Postadres:
Onderwijshuis Arnhem

Beverweerdlaan 3
6825 AE Arnhem

Mail algemeen info@leukomteleren.nl
Kamer van Koophandel 09159763
Fiscaal nummer 8158.43.367
Bankrekeningnummer NL88RABO0128448199
Penningmeester Peter Burgers
Jaarcoördinator eerstejaars Laura Jeurissen
Jaarcoördinator tweedejaars Tess Assen
Jaarcoördinator derdejaars Tess Assen
Programmamanager/ Channa Woudenberg
vertrouwenspersoon 06-43205252