LeukOmteLeren is een stichting: we hebben geen winstoogmerk. We zijn daarnaast door de belastingdienst aangemerkt als ANBI: Algemeen Nut Beogende Instelling.

In het jaarverslag leest u welke doelstellingen en plannen het bestuur heeft gesteld voor LeukOmteLeren.

Het jaarverslag beschrijft het financiële en inhoudelijke jaarverslag van de genoemde boekjaren. Bent u benieuwd naar financiële en inhoudelijke jaarverslagen van eerdere jaren, dan kunt u deze per email opvragen bij de penningmeester van LeukOmteLeren: penningmeester@leukomteleren.nl.

Jaarverslag 2016 – 2017 

Jaarrekening 2017

Jaarverslag 2017-2018

Jaarrekening 2018

Jaarverslag 2018-2019

Jaarrekening 2019

Jaarverslag 2019-2020

Jaarrekening 2020

Jaarverslag 2020-2021

Jaarrekening 2021

Jaarverslag 2021-2022

Jaarrekening 2022

Jaarverslag 2022-2023

Het declaratiebeleid beschrijft het beleid van LeukOmteLeren ten aanzien van declaraties die gedaan worden door vrijwilligers, medewerkers en bestuur.

Declaratiebeleid