Laura Jeurissen

Voor schooljaar 2018-2019 ben ik de coördinator van de eerstejaars groep. Ik zie er naar uit om kennis te maken!

Contact

Heb je als leerling of ouder vragen of opmerkingen over het eerste jaar? Ik ben als volgt bereikbaar:

laura.jeurissen@leukomteleren.nl

06 – 52629023

Heb je algemene vragen over LeukOmteLeren? Neem dan contact op met Channa Woudenberg programmamanager bij LeukOmteLeren