Tess Assen

Voor schooljaar 2018-2019 ben ik de coördinator van de tweede- en derdejaars. We gaan we er met z’n allen een geweldig leuk en leerzaam jaar van maken.

Contact

Heb je als leerling of ouder vragen of opmerkingen over het tweede jaar? Ik ben als volgt bereikbaar:

tess.assen@leukomteleren.nl

06 – 50 46 42 62

Heb je algemene vragen over LeukOmteLeren? Neem dan contact op met Channa Woudenberg programmamanager bij LeukOmteLeren.