Tess Assen

Ik ben de coördinator van de eerste- en derdejaars. We gaan we er met z’n allen een geweldig leuk en leerzaam jaar van maken.

Contact

Heb je als leerling of ouder vragen of opmerkingen over het tweede jaar? Ik ben als volgt bereikbaar:

tess.assen@leukomteleren.nl

06 – 50 46 42 62

Heb je algemene vragen over LeukOmteLeren? Neem dan contact op met Anky van Alst projectleider bij LeukOmteLeren.