LeukOmteLeren wordt gemaakt doordat vele organisaties en mensen die met elkaar samen werken: sponsoren en donateurs, gastdocenten uit het Arnhemse bedrijfsleven en maatschappelijk leven, vele vrijwilligers (begeleiders, buddy’s, comité van advies, het bestuur) en drie beroepskrachten. 

LeukOmteLeren heeft drie jaarcoördinatoren in dienst. Zij zijn verantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen de jaargroepen. De projectleider is eindverantwoordelijke en tevens verantwoordelijk voor alle algemene zaken binnen LeukOmteLeren.

Anky van Alst

Projectleider


  anky.vanalst@leukomteleren.nl

  06-82479660

Laura Reuvers

Coördinator eerstejaars

  laura.reuvers@leukomteleren.nl

  06-52629023

Ab van der Woude

Coördinator tweedejaars

  ab.vanderwoude@leukomteleren.nl

  06-53945106

Michelle Pouwels

Coördinator derdejaars

  michelle.pouwels@leukomteleren.nl

  06-51060850

Bestuur

In de samenstelling van het bestuur is er rekening mee gehouden dan deze een goede vertegenwoordiging van belangrijke stakeholders representeert. Het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en bedrijfsleven dienen minimaal in het bestuur vertegenwoordigd te zijn. 

Vertegenwoordiger voor Bestuursfunctie
Charlotte van Zuylen onderwijs en bedrijfsleven voorzitter
Anne Marie van Lanen voortgezet onderwijs algemeen bestuurslid
Jeroen Daams bedrijfsleven penningmeester
Astrid Huitink bedrijfsleven algemeen bestuurslid
Petra van Stijn bedrijfsleven algemeen bestuurslid