LeukOmteLeren wordt gemaakt doordat vele organisaties en mensen die met elkaar samen werken: sponsoren en donateurs, gastdocenten uit het Arnhemse bedrijfsleven en maatschappelijk leven, vele vrijwilligers (begeleiders, buddy’s, comité van advies, het bestuur) en drie beroepskrachten. 

LeukOmteLeren heeft drie jaarcoördinatoren in dienst. Zij zijn verantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen de jaargroepen. De projectleider is eindverantwoordelijke en tevens verantwoordelijk voor alle algemene zaken binnen LeukOmteLeren.

Anky van Alst

Directeur


  anky.vanalst@leukomteleren.nl

  06-82479660

Laura Reuvers

Coördinator eerstejaars

  laura.reuvers@leukomteleren.nl

  06-52629023

Kate Donkor

Coördinator tweedejaars

  kate.donkor@leukomteleren.nl

  06-41733996

Michelle Pouwels

Coördinator derdejaars

  michelle.pouwels@leukomteleren.nl

  06-51060850

Aya El Malki

Coördinator derdejaars (huiswerkbegeleiding) 

  aya.elmalki@leukomteleren.nl

  06-82333232

Bestuur

In de samenstelling van het bestuur is er rekening mee gehouden dan deze een goede vertegenwoordiging van belangrijke stakeholders representeert. Het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en bedrijfsleven dienen minimaal in het bestuur vertegenwoordigd te zijn. 

Vertegenwoordiger voor Bestuursfunctie
Petra van Stijn bedrijfsleven waarnemend voorzitter
Anne Marie van Lanen voortgezet onderwijs algemeen bestuurslid
Jeroen Daams bedrijfsleven penningmeester
Astrid Huitink bedrijfsleven algemeen bestuurslid