De leerlingen sluiten hun driejarige LeukOmteLeren-traject af met een buddytraject. In dit traject maakt de jongere samen met een buddy een eigen programma. Hierin gaan ze aan de slag met vragen als:

  • “Welke beroepen wil ik verder verkennen?”
  • “Welke talenten heb ik en waar kan ik die inzetten?”

Ook in het derde jaar zullen de leerlingen hun horizon verbreden door nieuwe ervaringen op te doen. Als buddy ga je samen met een jongere dit traject aan. Voor voorbeelden zie blog derdejaars.


Wat doe je als buddy?

De kennismaking vindt plaats op 17 december 2023. Buddy en jongere worden door de jaarcoördinator gematcht. Buddy’s onderhouden het contact met de jongeren en ondernemen eens in de maand met hen activiteiten. Een veilige band tussen jongere en buddy is van belang zodat het kind een positieve ontwikkeling door kan maken. De buddy dient daarbij als een rolmodel die door zijn eigen positie en ervaringen in de maatschappij de jongere kan ondersteunen in zijn ontwikkeling.

Qua activiteiten valt te denken aan het bezoek aan een hogeschool of universiteit of een bedrijf waar de jongere erg geïnteresseerd in is. Maar ook een wandeling, een bezoek aan een bijzondere sportwedstrijd of een museum kan een geschikte activiteit zijn om met de jongere te ondernemen (zie blog derdejaars). Let wel: de buddy is geen hulpverlener en is er niet om eventuele problemen op te lossen. Iedereen die affiniteit heeft met het omgaan met jongeren en enthousiast is over het project kan voor het juiste kind een goede buddy zijn.

Wat vraagt buddy zijn van je?

Je investeert je tijd en energie in een jongere. In de periode van januari tot en met mei spreek je 6 tot 8 keer je af met de jongere op een voor jullie geschikt tijdstip. Een ontmoeting met de jongere duurt gemiddeld 2 uur, maar kan ook korter of langer duren. Daarnaast stem je regelmatig af met de jaarcoördinator van het derde leerjaar, is er een trainingsavonden voor vrijwilligers en is er een terugkomdag voor buddy’s en jongeren.

Wat krijg je ervoor terug?

Leerling ontmoeten

Bovenal krijg je als buddy de kans een jongere te motiveren en te stimuleren. Je krijgt de kans een kijkje in het leven van de jongere te nemen en iets bij te dragen, maar bijvoorbeeld ook om je eigen horizon te verbreden. Vanuit LeukOmteLeren ontvang je een training. Regelmatig vindt er afstemming met de jaarcoördinator derde leerjaar van LeukOmteLeren plaats. Per buddykoppel is er een budget van 100 euro beschikbaar waarmee reiskosten, entreekosten of een drankje vergoed kunnen worden.

Als buddy aan de slag?

Heb je interesse om als buddy aan de slag te gaan dan kun je contact opnemen met Michelle Pouwels via michelle.pouwels@leukomteleren.nl of 06 – 51060850