Gastles Fotografie

Leerjaar 2 kreeg een gastles fotografie van Niek Michel. Na een uitleg over standpunten, beeldruis en kikvorsperspectief gingen de leerlingen met een opdracht naar buiten om daar mooie foto’s te maken. In tweetallen met digitale camera’s op pad leverden vele creatieve plaatjes op. De mooiste foto kregen ze afgedrukt mee naar huis. Veel dank aan Niek Michel voor deze leerzame gastles!