Gastles Nysingh advocaten en notarissen

Leerjaar 2 van LeukOmteLeren (LOL) Weekendschool Arnhem was afgelopen zondag te gast bij Nysingh advocaten-notarissen. De middag begon met wat lekkers waarna er een introductie volgde over wie iedereen was en wat ze precies bij Nysingh deden. Aan de hand van voorbeelden werden de verschillende werkzaamheden van een advocaat en notaris duidelijk en maakten de leerlingen kennis met het vakgebied van een marketingmanager en HR-manager. Daarna volgde er een speurtocht door het gebouw, de bibliotheek en mochten alle leerlingen een toga aan. Er werd een zaak nagespeeld waarbij twee advocaten een pleidooi hielden en de leerlingen bepaalden aan welke kant ze stonden. De casus ging over een voetbalincident wat goed aansloot bij de belevingswereld van de leerlingen. Na afloop kregen de leerlingen een goodiebag mee en ging iedereen met veel nieuwe kennis naar huis! Dank aan Wendy van Kesteren, Carola van Andel, Maarten van Nijendaal, Bas ten Kate, Özlem Demirkol, Lilian Musters, Astrid Tiemessen en Annemarie van Haeren voor deze leerzame gastles!