Gastles overgang PO-VO en het buddyjaar

De leerlingen van leerjaar 2 van LeukOmteLeren (LOL) Weekendschool Arnhem kregen afgelopen zondag een gastles over de overgang van het primair onderwijs naar het voorgezet onderwijs. Daarnaast bestond het tweede gedeelte uit een uitleg over het aankomende schooljaar bij LeukOmteLeren (LOL) Weekendschool Arnhem, want wat houdt de LOL Experience in en wat kun je in het buddyjaar verwachten, wat ga je doen tijdens de workshops studiebegeleiding en mag je écht gratis huiswerkbegeleiding volgen? Jaarcoördinator Ada Jones verzorgde de gastles en vertelde de leerlingen wat zij na de basisschool op de middelbare school kunnen verwachten. Naast ‘Tips voor de brugklas’ werd het Brugklasspel gespeeld en werden eerste indrukken besproken. Het tweede deel werd door Michelle Pouwels en Aya El Malki verzorgd, zij hadden 2 leerlingen uit het 3e leerjaar meegenomen die hun ervaringen goed konden delen en waaraan de leerlingen allerlei vragen konden stellen. De leerlingen hebben nu een beter beeld van wat zij in het nieuwe schooljaar kunnen verwachten; op de middelbare school én bij LeukOmteLeren! Dank aan de jaarcoördinatoren en aan de vrijwilligers van Lions Arnhem Arenacum Anita de Waaijer, Nicolette Schipper van Veldhoven en Frans Knüppe voor de begeleiding.