Gastles SAB Adviseurs in ruimtelijke ontwikkeling

Leerjaar 1 van LeukOmteLeren (LOL) Weekendschool Arnhem was afgelopen zondag te gast bij SAB adviseurs in ruimtelijke ontwikkeling. De leerlingen dachten na over allerlei bouwkundige vragen zoals; stel dat er een oud schoolgebouw wordt gesloopt, wat kan daarvoor dan in de plaats komen? Wat past er goed in de wijk en waarom? En hoe zit het met de natuur in dat gebied? Stel er leven vleermuizen in het pand, dit is een beschermde diersoort. Hoe wordt er dan voor gezorgd dat zij nog wel in die omgeving kunnen blijven? De leerlingen mochten zelf een nieuwe bestemming voor het gesloopte pand bedenken en gingen creatief met vellen papier en stiften aan de slag! Dank aan Malathi Steenbeek en Camiel klein Gunnewiek voor het voorbereiden en verzorgen van deze gastles! Peter Boonk en Ernst Jan Spillenaar Bilgen dank jullie wel voor de begeleiding tijdens de gastles!