Huiswerkbegeleiding- leerjaar 3

Het buddy onderdeel is gestart en een groot aantal leerlingen uit leerjaar 3 van LeukOmteLeren (LOL) Weekendschool Arnhem is al oppad met zijn of haar buddy. Het doel van de buddyperiode is samen ontdekken wat de interesses en talenten van de leerling zijn. Het gaat om horizonverbreding van de jongere door het samen ondernemen van educatieve activiteiten. Een buddy helpt de leerling bij het vormen van zijn of haar toekomstbeeld en wat ervoor nodig is om dat te bereiken. Daarnaast biedt LeukOmteLeren (LOL) Weekendschool Arnhem de leerlingen van leerjaar 3 nog steeds de mogelijkheid om iedere zondagmiddag -facultatief- huiswerkbegeleiding te krijgen. De leerlingen krijgen hulp bij het organiseren en structureren van hun huiswerk en bij de voorbereidingen voor hun toetsweek.