Leerjaar 2 Gastles bij Rozet Kunst en Cultuur

Kunst en muziek waren de thema’s voor leerjaar 2 afgelopen zondag bij Rozet | taal, kunst en erfgoed. De leerlingen leerden een stripfiguur tekenen door het schetsen met potloodlijnen en het werken met schaduw/vlakken. Het 2e deel van de middag bestond uit djembé spelen en het leren van een aantal ritmes op de djembé. Dank aan Sandra van Winden, Martin Gort en de tekendocent voor de creatieve middag!