Leerlingen en buddy’s zijn gematcht

Iedere jongere in leerjaar 3 krijgt een zelfgekozen buddy. Een buddy gaat samen met een jongere activiteiten ondernemen die de sociale, emotionele en cognitieve ontwikkeling van de jongere stimuleren.
Het accent kan liggen op sport, op werk en leren, er kan aandacht zijn voor maatschappelijke vraagstukken of op ontmoeting.
De afgelopen weken stonden in het teken van het matchen van onze jongeren met onze buddy’s.
Samen gesprekken voeren, er achter komen wat iemand graag zou willen en ervaren of er een klik is.
Leuke en inspirerende gesprekken waarna iedereen is gematcht!
Vanuit Weekendschool LeukOmteLeren Arnhem wensen we onze jongeren en alle buddy’s veel plezier en leerzaam jaar!