Nysingh Advocaten & Notarissen

Tjonge wat een knappe koppen! Afgelopen zondag hebben de tweedejaars zich gedragen als volwaardige advocaten: opzoeken van wetten, aktes ondertekenen, zelfs in de kledij van een advocaat én een pleidooi nagespeeld. Niks is te moeilijk voor deze gemotiveerde kids! Dank aan de enthousiaste begeleiding!