Wij stellen aan u voor….

Dames en heren, ik stel aan u voor….de 1ste jaars van LeukOmteLeren..eh, pardon, ik bedoel…de nieuwe gemeenteraad van Arnhem.

IMG_2262