Experimenteren in het Watermuseum

Deze zondag stond voor de tweede zondag in het teken van wetenschap. Vorige week hebben we geleerd wat er allemaal komt kijken bij onderzoek doen. Deze week mochten we ook zelf proefjes doen. We gingen naar het watermuseum waar gastdocenten Pauline en Nabil vertelden over hun beroep en de kinderen kennis lieten maken met biologie en chemie.

Dilan en Wendy schreven over vandaag:

Deze zondag zijn we naar het watermuseum gegaan. Toen we binnenkwamen gingen we in het winkeltje rondkijken. Even later kwam de gastdocent en zij nam ons mee naar een kamertje en gaf ons informatie over biologie. Na het luisteren gingen we beginnen met experimentjes. Bij het eerste experiment gingen we kijken welk water goed is voor dieren. We kregen drie bekertjes. In één beker deden we soda en in de andere azijn en in één bekertje zat gewoon water. Als laatst deden we in alle bekertjes rode kool water. Alle drie de bekertjes waren niet goed voor dieren. Het bekertje met gewoon water is middelmatig. Het is niet heel goed, maar ook niet dodelijk. Bij ons tweede experiment kregen we een kaart met allemaal dieren en vragen en we kregen dode dieren en we moesten zoeken welk dier dat was. Aan het einde keken we of het water van de dieren vervuild was, en ja hoor, het was vervuild. Later gingen we in het museum kijken wat er allemaal te zien was. We deden spelletjes en allemaal andere dingen. Er waren ook leuke speeltjes met water. Daarna was het tijd om terug te gaan.

Het bezoek  aan het watermuseum werd mede mogelijk gemaakt door BASF: Zij stelden de toegangskaarten beschikbaar voor de tweedejaarsgroep.

BASF is de wereldwijde nummer één in de chemie – The Chemical Company. Haar productportfolio strekt zich uit van  chemicaliën, kunststoffen, veredelingsproducten, gewasbeschermingsproducten tot olie en gas. Het hoofdkantoor van BASF Nederland is gevestigd in Arnhem. Ze combineren economisch succes, sociale verantwoordelijkheid en milieubewustzijn. Via wetenschap en innovatie stelt BASF haar klanten in staat om te voldoen aan de huidige en de toekomstige eisen van de maatschappij. De sponsoring van het Watermuseum sluit hier mooi bij aan en versterkt daarnaast de lokale betrokkenheid van BASF. Ons bedrijfsdoel is dan ook: ‘We create chemistry for a sustainable future.’ In het Nederlands: ‘Wij creëren chemie voor een duurzame toekomst.’