Nieuwe penningmeester voor LeukOmteLeren

Sinds kort heeft LeukOmteLeren een nieuwe penningmeester: Peter Burgers. Hij stelt zich hier voor aan jullie.

Peter BurgersDit voorjaar werd ik benaderd met de vraag of ik penningmeester wilde worden in het bestuur van LeukOmteLeren. Vanuit mijn dagelijks werk ben ik goed op de hoogte van de activiteiten van de Weekendschool.

Ik geef namelijk leiding aan het projectbureau van Stichting PAS (Primair onderwijs Arnhem in Samenwerking). Stichting PAS is in 2006 door de schoolbesturen Fluvius, Delta en De Basis opgericht om:

  1. ontwikkeling- en onderwijskansen van de Arnhemse jeugd te bevorderen.
  2. integraal beleid te bevorderen op het terrein van het lokale jeugd- en educatiebeleid,waarbij het primair onderwijs betrokken is. Stichting PAS beoogt doorgaande lijnen op de educatieve keten;
  3. samenhang in de uitvoering te realiseren bij die jeugd- en educatieactiviteiten, die bij voorkeur op een bovenschools niveau georganiseerd moeten worden.

PAS organiseert activiteiten als taal/lees/reken-verbeterprojecten op de Arnhemse basisscholen, verlengde schooldagactiviteiten, schoolcontactwerk voor allochtone ouders en scholen, extra aandacht voor woonwagen- en zigeunerkinderen, voor- en vroegschoolse educatie voor kinderen met een achterstand, een Zomerschool, enz. enz. (Wanneer je daar meer over wil weten, kijk dan maar eens op de site: www.stichtingpas.nl).

Het zijn allemaal activiteiten die te maken hebben met het vergroten van kansen van kinderen in achterstandsituaties.

Mijn eigen drijfveer om dit werk te doen is de overtuiging dat schoolsucces voor kinderen een goede manier is om op latere leeftijd succesvol deel te nemen aan de samenleving. De Weekendschool beoogt dat ook, vandaar dat ik niet lang na hoefde te denken toen ik gevraagd werd penningmeester van LOL te worden.

Ik hoop dat ik door mijn bijdrage in het bestuur van LOL er voor kan zorgen dat de Weekendschool nog heel wat jaren kinderen een kans kan geven. Want wanneer we met elkaar de Weekendschool belangrijk vinden dan zullen we er voor moeten zorgen dat er voldoende middelen zijn om dit mogelijk te maken.